A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY OLECKO NA 2019 ROK
» Budowa budynku produkcyjnego (obróbka metalu) z częścią handlowo-usługowo-socjalną - na dz. nr ewid. 3253/2, 3253/5, 2061/9 położonej w m. Olecko - pismo
» Budowa sieci elektroenerget. kablowej SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN – 15/0,4kV, sieci elektroenerget kablowej nN-0,4kV w obrębie Gąski, gm. Olecko
» Informacja z otwarcia ofert. Przetargu Nr 555707-N-2018 pn: Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garazowym w Gąskach.
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.75.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 15.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2019 rok
 • Jak załatwić sprawę
 • R - Ś
 • Rejestracja zgonów

  Sprawę załatwia
  Urząd Stanu Cywilnego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 4, tel. 87 520 26 58.


  Wymagane dokumenty:
  ➢ Karta zgonu wydana przez lekarza.
  ➢ Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).
  ➢ Do wglądu – dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

  Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu (dokumentu medycznego potwierdzającego zgon, który otrzymuje osoba uprawniona do pochówku) i protokołu zgłoszenia zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

  Zgon należy zgłosić w terminie:
  3 dni od sporządzenia karty zgonu,
  24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej.

  Zgłoszenia zgonu dokonuje osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej, tj.:
  ➢ małżonek,
  ➢ krewni zstępni (np. dziecko),
  ➢ krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
  ➢ krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat),
  ➢ powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa).
  Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu przez pełnomocnika.

  Po dokonaniu rejestracji wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu zgonu osobie zgłaszającej zgon.

  Jeżeli sporządzenie aktu zgonu nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu, co umożliwi pochówek osoby zmarłej. W tej sytuacji po sporządzeniu aktu zgonu z urzędu zostaną wydane dwa odpisy skrócone aktu zgonu: jeden z nich należy przedłożyć administracji cmentarza.
  Zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego oraz powoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej.


  Opłaty
  Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.


  Forma załatwienia
  Sporządzenie aktu zgonu.
  Odmowa sporządzenia aktu zgonu.


  Termin załatwienia
  Niezwłocznie.


  Tryb odwoławczy
  Odmowa sporządzenia aktu zgonu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


  Podstawa prawna
  ➢ Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  ➢ Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.  Data wprowadzenia: 2003-10-02 0948
  Data upublicznienia: 2003-10-02
  Art. czytany: 5597 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet