A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY OLECKO NA 2019 ROK
» Budowa budynku produkcyjnego (obróbka metalu) z częścią handlowo-usługowo-socjalną - na dz. nr ewid. 3253/2, 3253/5, 2061/9 położonej w m. Olecko - pismo
» Budowa sieci elektroenerget. kablowej SN-15kV, złącz kablowych SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nN – 15/0,4kV, sieci elektroenerget kablowej nN-0,4kV w obrębie Gąski, gm. Olecko
» Informacja z otwarcia ofert. Przetargu Nr 555707-N-2018 pn: Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garazowym w Gąskach.
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.75.2018 BURMISTRZA OLECKA z dnia 15.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2019 rok
 • Jak załatwić sprawę
 • P -
 • Podatki i opłaty-podatek rolny (ulgi)

  Sprawę załatwia Wydział Dochodów i Egzekucji, pokój nr 25, tel. 87 520 20 46. Zakres sprawy: ulgi - inwestycyjna, z tytułu nabycia gruntów I. Ulga inwestycyjna: Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: 1.Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. 2. Zakup i instalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę. Ulga jest udzielana na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji. Wymagane dokumenty 1.Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym; 2.Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych; 3.Rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość tych wydatków; 4. Formularz informacji dotyczącej podmiotu ubiegającego sie o pomoc; 5. Zaświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowaną inwestycję. Opłaty Nie podlega opłacie. Forma załatwienia sprawy Wydanie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu kontroli zgodności rachunków z wykonaną inwestycją. Termin załatwienia sprawy 30 dni od złożenia wniosku z kompletną dokumentacją Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. II. Ulgi z tytułu nabycia gruntów: Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Ulga przysługuje na grunty zakupione jak również objęte w trwałe zagospodarowanie i jest udzielana na wniosek podatnika. Dokumenty od wnioskodawcy 1.Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu lub objęcia a trwałe zagospodarowanie. 2.Wypis z rejestru gruntów – przy zakupie gruntu. 3.Umowa dzierżawy z ANR, Lasów Państwowych lub innego tytułu prawnego – w przypadku objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie ( okres umowy nie krótszy niż 10 lat). 4.Oświadczenie nabywcy, że nie jest krewnym w linii prostej (rodzice, dziadkowie, teściowie) w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych. 5. Formularz informacji dotyczącej podmiotu ubiegającego sie o pomoc; 6. Zaświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowaną inwestycję. Forma załatwienia sprawy Wydanie decyzji administracyjnej. Termin załatwienia sprawy 30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji. Opłaty Nie podlega opłacie. Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Uwagi: Ulga inwestycyjna oraz ulga z tytułu zakupu gruntu lub objęcia w trwałe zagospodarowanie gruntu udzielana jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

  Data wprowadzenia: 2003-09-30 1359
  Data upublicznienia: 2003-09-30
  Art. czytany: 24101 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Koper
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet