A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.3.10.2017 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 r
» Protokół Nr ORN.0012.2.12.2017 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2017 r.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.15.2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku.
» wysłanie raportu ooś do instytucji opiniujących i uzgadniających
» Budowa sieci gazowej przy ulicy 11 Listopada w Olecku, obręb ewid. Olecko 2.
 • Jak załatwić sprawę
 • P -
 • Podatki i opłaty – zaświadczenia

  Sprawę załatwia

  Wydział Dochodów i Egzekucji:
  zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach: pokój nr 29, tel. 87 520 17 49; pokój nr 23, tel. 87 520 09 67; pokój nr 24, tel. 87 520 09 66,
  zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego oraz o wielkości użytków rolnych: pokój nr 25, tel. 87 520 20 46.
  Zakres sprawy

  I. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

  Zaświadczenie wydawane jest na wniosek podatnika.

  Forma załatwienia sprawy

  Wydanie zaświadczenia

  Termin załatwienia sprawy

  Niezwłocznie - nie później niż w terminie 7 dni.

  Opłaty

  - opłata skarbowa - 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego - Bank PKO BP S.A. O/Ełk nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.

  II. Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego

  Zaświadczenie wydawane jest na wniosek podatnika.

  Forma załatwienia sprawy

  Wydanie zaświadczenia.

  Termin załatwienia sprawy

  Niezwłoczne - nie później niż w terminie 7 dni.

  Opłaty

  - opłata skarbowa - 17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego - Bank PKO BP S.A. O/Ełk nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.

  III. Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

  Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek podatnika.

  Forma załatwienia sprawy

  Wydanie zaświadczenia

  Termin załatwienia sprawy

  Niezwłocznie - nie później niż w terminie 7 dni.

  Opłaty
  zwolnione z opłaty skarbowej.

  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa.
  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


  Data wprowadzenia: 2003-09-30 1351
  Data upublicznienia: 2003-09-30
  Art. czytany: 17506 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Koper
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet