A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.3.10.2017 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 r
» Protokół Nr ORN.0012.2.12.2017 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2017 r.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.15.2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku.
» wysłanie raportu ooś do instytucji opiniujących i uzgadniających
» Budowa sieci gazowej przy ulicy 11 Listopada w Olecku, obręb ewid. Olecko 2.
 • Jak załatwić sprawę
 • P -
 • Podatki i opłaty-podatek rolny

  Sprawę załatwia

  Wydział Dochodów i Egzekucji
  wymiar podatku: od osób fizycznych - pokój nr 25, tel. 87 520 20 46; od osób prawnych - pokój nr 29, tel. 87 520 17 49
  księgowość (wpłaty, egzekucja) - pokój nr 29, tel.87 520 17 49  Zakres obowiązku podatkowego

  Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
  Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące
  1. Właścicielami gruntów.
  2. Posiadaczami samoistnymi gruntów.
  3. Użytkownikami wieczystymi gruntów.
  4. Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
  jeżeli posiadanie
  A. Wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego.
  B. Bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących z zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

  Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

  Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku, natomiast wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające trwanie obowiązku. Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa, co obliguje podatnika do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego (druk informacji dostępny w Urzędzie, pok. 29) w terminie
  A. 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego – dotyczy osób fizycznych.
  B. Do 15-tego stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego – dotyczy osób prawnych.

  Zasady ustalania podatku rolnego - podstawa prawna.

  Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
  1) dla gruntów gospodarstwa rolnego - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
  2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

  Wymagane dokumenty i dane

  1.Akt notarialny, umowa dzierżawy.
  2. Identyfikator podatkowy.
  1. Dowód osobisty.
  2. Dane: powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wraz z piwnicą, budynków gospodarczych, garaży itp.
  5. Druk informacji dostępny w pokoju nr 25 lub na stronie głównej BIP w menu 'Druki do pobrania'.
  6. Druk deklaracji dostępny w pokoju nr 29 lub na stronie głównej BIP w menu 'Druki do pobrania'.


  Forma załatwienia sprawy

  Wydanie decyzji wymiarowej, nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne.

  Termin załatwienia sprawy

  30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji.

  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.


  Data wprowadzenia: 2003-09-30 1347
  Data upublicznienia: 2003-09-30
  Art. czytany: 16140 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Koper
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet