A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.3.10.2017 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 r
» Protokół Nr ORN.0012.2.12.2017 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2017 r.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.15.2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku.
» wysłanie raportu ooś do instytucji opiniujących i uzgadniających
» Budowa sieci gazowej przy ulicy 11 Listopada w Olecku, obręb ewid. Olecko 2.
 • Jak załatwić sprawę
 • P -
 • Podatki i opłaty - podatek od środków transportowych

  Sprawę załatwia

  Wydział Dochodów i Egzekucji
  wymiar podatku - pokój nr 29, tel. 87 520 17 49
  księgowość (wpłaty, egzekucja) - pokój nr 23, tel. 87 520 09 67


  Zakres obowiązku podatkowego

  Obowiązek podatkowy od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, którzy są posiadaczami

  1.Samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t.
  2.Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t.
  3.Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t.
  4.Autobusu.

  Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego

  Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportu powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła, sprzedała lub zbyła pojazd ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zgłosić fakt, dla określenia wysokości podatku oraz zapłacić należny podatek w określonych ustawowo terminach na rachunek gminy.
  Obowiązek podatkowy:
  - przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został zarejestrowany,
  - przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym pojazd został nabyty,
  - w przypadku czasowego wyłączenia z ruchu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu.

  Obowiązek podatkowy wygasa:
  - z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany lub zbyty;
  - z końcem miesiąca, w którym została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

  Podatek płatny jest w dwóch ratach
  – I rata do 15-tego lutego
  - II rata do 15-tego września każdego roku.

  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

  W przypadku nie dokonania wpłaty lub nie złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w ustawowym terminie wydawana jest decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.

  Wymagane dokumenty

  1.Dowód rejestracyjny lub umowa kupna-sprzedaży w przypadku nabycia, zbycia (wyrejestrowania) pojazdu (oryginały do wglądu) lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.
  2. Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu (w przypadku zaistnienia takich okoliczności).
  3. Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych - deklarację składa się, co roku do 15-go lutego.
  Druk deklaracji dostępny w pokoju nr 29 lub na stronie głównej BIP w menu 'Druki do pobrania'.

  Forma załatwienia sprawy

  Wprowadzenie do ewidencji podatników.

  Termin załatwienia sprawy

  Niezwłocznie.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.


  Data wprowadzenia: 2003-09-30 1343
  Data upublicznienia: 2003-09-30
  Art. czytany: 23526 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Koper
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet