A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.3.10.2017 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 r
» Protokół Nr ORN.0012.2.12.2017 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2017 r.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.15.2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku.
» wysłanie raportu ooś do instytucji opiniujących i uzgadniających
» Budowa sieci gazowej przy ulicy 11 Listopada w Olecku, obręb ewid. Olecko 2.
 • Jak załatwić sprawę
 • P -
 • Podatki i opłaty-podatek od nieruchomości

  Sprawę załatwia

  Wydział Dochodów i Egzekucji
  wymiar podatku: od osób fizycznych - pokój nr 25, tel. 87 520 20 46; od osób prawnych - pokój nr 29, tel. 87 520 17 49
  księgowość (wpłaty, egzekucja): nieruchomości wiejskie pokój nr 29, tel. 87 520 17 49 nieruchomości miejskie pokój nr 24, tel. 87 520 09 66


  Zakres obowiązku podatkowego:

  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane
  1. Grunty.
  2. Budynki lub ich części.
  3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

  Zobowiązaniem podatkowym podatku od nieruchomości objęte są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej( w tym spółki jawne), będące:

  1. Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.
  2.Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.
  3. Użytkownikami wieczystymi gruntów.
  4.Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie

  A. Wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości.
  B. Jest bez tytułu prawnego.

  Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, np.: kupno, sprzedaż, założenie działalności itp., natomiast wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Podatnik z mocy prawa jest zobowiązany do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego- dotyczy osób fizycznych. Podatnik, który jest osobą prawną, jednostką organizacyjną zobowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku w zakresie tego podatku.

  Wymagane dokumenty

  1. Akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa kupna – sprzedaży.
  2. Identyfikator podatkowy.
  3. Dowód osobisty.
  4. Druk informacji dostępny w pokoju nr 25 lub na stronie głównej BIP w menu 'Druki do pobrania'.
  5. Druk deklaracji dostępny w pokoju nr 29 lub na stronie głównej BIP w menu 'Druki do pobrania'.


  Forma załatwienia sprawy

  Wydanie decyzji wymiarowej.

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.


  Data wprowadzenia: 2003-09-30 1342
  Data upublicznienia: 2003-09-30
  Art. czytany: 21550 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Koper
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet