A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.3.10.2017 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 r
» Protokół Nr ORN.0012.2.12.2017 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2017 r.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.15.2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku.
» wysłanie raportu ooś do instytucji opiniujących i uzgadniających
» Budowa sieci gazowej przy ulicy 11 Listopada w Olecku, obręb ewid. Olecko 2.
 • Jak załatwić sprawę
 • O -
 • Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

  Sprawę załatwia
  Urząd Stanu Cywilnego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 4, tel. 87 520 26 58.


  Wymagane dokumenty
  ➢ Przy odtwarzaniu treści zagranicznych aktów stanu cywilnego:
  • wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu stanu cywilnego,
  • dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia wraz z urzędowym tłumaczeniem,
  • do wglądu – dokument tożsamości.


  ➢ Przy odtwarzaniu treści polskich aktów stanu cywilnego:
  • wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu stanu cywilnego,
  • dokument zawierający dane wymagane do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego – dokument taki nie jest wymagany, jeżeli kierownik sam posiada dokumenty umożliwiające odtworzenie aktu stanu cywilnego,
  • do wglądu – dokument tożsamości,
  • odtworzenie jest możliwe po uprzednim uzyskaniu przez osobę uprawnioną do odtworzenia aktu stanu cywilnego zaświadczenia o nieposiadaniu księgi.

  Z wnioskiem o odtworzenie aktu może wystąpić:
  ➢ osoba, której akt dotyczy,
  ➢ osoba, która wykaże interes prawny lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu aktu zgonu.

  Opłaty
  Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego odtworzonego aktu stanu cywilnego wynosi 39,00 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1 lub Plac Wolności 3, albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku Nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.


  Forma załatwienia
  ➢ Zamieszczenie w rejestrze stanu cywilnego odtworzonego dokumentu stanu cywilnego oraz wydanie jego odpisu zupełnego.
  ➢ Decyzja odmawiająca odtworzenia dokumentu stanu cywilnego.


  Termin załatwienia
  ➢ Niezwłocznie.
  ➢ Do miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.  Tryb odwoławczy
  Od decyzji odmawiającej odtworzenia dokumentu stanu cywilnego służy stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


  Podstawa prawna
  ➢ Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  ➢ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  ➢ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


  Data wprowadzenia: 2003-09-26 1849
  Data upublicznienia: 2003-09-26
  Art. czytany: 5285 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet