A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
AKTUALNOŚCI
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Bańkowska Eligia Marta
» Kopycki Stanisław
» Matusiak Mirosław
» Prześniak Beata
» Puchalska Małgorzata
 • Rada Miejska
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 2014-2018

  Komisje Rady Miejskiej VII kadencji 2014-2018


  Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - oświata i szkolnictwo, czytelnictwo i biblioteki, kultura i sztuka, promocja gminy, kultura fizyczna, sport i rekreacja, turystyka, estetyka gminy, współpraca z sektorem pozarządowym.

  1) Kazimierz Edward Toczyłowski - Przewodniczący Komisji,
  2) Paweł Giełazis - Wiceprzewodniczący Komisji,
  3) Justyna Cieślukowska,
  4) Krzysztof Fidler,
  5) Ferdynand Grodzicki,
  6) Maciej Juchniewicz,
  7) Wojciech Rejterada,
  8) Karol Sobczak.

  Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - promocja i rozwój rodziny, wychowanie i edukacja w rodzinie, materialne warunki funkcjonowania rodziny, ochrona i promocja zdrowia, przestrzeganie prawa i zasad współżycia społecznego, ochrona mienia, ochrona przeciwpożarowa, ład i porządek, polityka i pomoc społeczna, sprawy sanitarne.

  1) Leszek Stanisław Olszewski - Przewodniczący Komisji,
  2) Wojciech Leonarczyk - Wiceprzewodniczący Komisji,
  3) Jarosław Bagieński,
  4) Anna Kaczor,
  5) Marian Prusko,
  6) Robert Smyk.

  Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki - plany finansowe gminy, podatki i opłaty, zagospodarowanie przestrzenne gminy, rolnictwo i gospodarka żywnościowa, zasoby naturalne, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, działalność gospodarcza i rozwój przedsiębiorczości, gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura techniczna, drogi i komunikacja.

  1) Maria Wanda Dzienisiewicz - Przewodnicząca Komisji,
  2) Wioletta Dorota Żukowska - Wiceprzewodnicząca Komisji,
  3) Zbigniew Jan Aksienionek,
  4) Krzysztof Kempisty,
  5) Henryk Markowski,
  6) Grzegorz Wróblewski,
  7) Wiesław Zalewski,


  Komisja Statutowa - opiniowanie projektu Statutu Gminy i jego zmian, projektów statutów jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, Oleckiej Rady Młodzieżowej, Oleckiej Rady Seniorów, projektów regulaminów, inicjowanie zmian w istniejącym prawie miejscowym oraz opiniowanie wniosków w sprawie nazewnictwa.

  1) Wojciech Leonarczyk - Przewodniczący Komisji,
  2) Maria Wanda Dzienisiewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji,
  3) Paweł Giełazis,
  4) Maciej Juchniewicz,
  5) Leszek Stanisław Olszewski,
  6) Kazimierz Edward Toczyłowski

  Komisja Rewizyjna - kontroluje działalność Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

  1) Jarosław Bagieński - Przewodniczący Komisji,
  2) Zbigniew Jan Aksienionek - Wiceprzewodniczący Komisji,
  3) Anna Kaczor,
  4) Krzysztof Kempisty,
  5) Henryk Markowski,
  6) Wiesław Zalewski,
  7) Wioletta Dorota Żukowska.
  Data wprowadzenia: 2006-11-27 2036
  Data upublicznienia: 2006-11-27
  Art. czytany: 9639 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet