A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olecko
» obwieszczenie
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Jak załatwić sprawę
 • W -
 • Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

  Sprawę załatwia
  Urząd Stanu Cywilnego, Plac Wolności 1, pok. 2,3,4, tel. 87 520 24 13, 87 520 32 65,
  87 520 26 58.

  Wymagane dokumenty
  - Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  - Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
  - Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  - Dokument potwierdzający zamieszkiwanie w danym lokalu, np. oświadczenie właściciela nieruchomości, że dana osoba tam zamieszkuje.

  Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców mogą wystąpić:
  - osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy Olecko nieposiadające zameldowania na pobyt stały,
  - osoby nigdzie niezamieszkałe przebywające na obszarze gminy,
  - osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,
  - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie gminy.

  Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy.druk wniosku

  Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Burmistrz jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.

  Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Opłaty
  Brak.

  Termin załatwienia
  3 dni od daty złożenia wniosku.

  Tryb odwoławczy
  Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Olecka w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Podstawa prawna
  - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.


  Data wprowadzenia: 2018-09-07 0835
  Data upublicznienia: 2018-09-07
  Art. czytany: 599 razy

  » 1 - Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 2 - Deklaracja zawierająca informacje do wpisania do RW - rozmiar: 30720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 3 - Wniosek o skreślenie z RW (dot. obywateli UE) - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet