A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
RODO - klauzule informacyjne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nagranie wideo z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Olecku (22 maja 2019 r.)
» INFORMACJA z dnia 22 maja 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Gminnego Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2025.
» Konsultacje społeczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2025
» Klauzula informacyjna
 • Jak załatwić sprawę
 • T - U
 • Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych, udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym, wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych..

  Sprawę załatwia
  Pracownik dowodów osobistych, Plac Wolności 1, pok. 2, tel. 87 520 24 13.

  Wymagane dokumenty
  ➢ Wniosek odpowiednio o:
  - udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych, druk wniosku
  - udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym, druk wniosku
  - wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych.
  ➢ Dokument potwierdzający interes prawny (w przypadku powołania się na interes prawny).
  ➢ Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika).

  Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane wymienione są w art. 72, art. 75 w zw. z art. 66 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

  Dane, o których mowa, mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli:
  1) wykażą w tym interes prawny - interes prawny w udostępnianiu danych może wynikać:
  ➢ z realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach szczególnych,
  ➢ z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego wnioskodawcy konkretną korzyść – w tej sytuacji konieczne jest udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem 'własnym', 'osobistym', 'indywidualnym' danego podmiotu i mieć charakter 'realny', to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;
  2) wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą – interes faktyczny, w odróżnieniu od interesu prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji.


  Opłaty
  ➢ Opłata za udostępnienie danych wynosi 31,00 zł.
  ➢ Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł.
  ➢ Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł.
  Opłatę za udostępnienie danych można uiścić kasie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.
  Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1 lub Plac Wolności 3 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.

  Termin załatwienia
  Do 30 dni.

  Tryb odwoławczy
  Od decyzji odmawiającej przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Olecka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  Podstawa prawna
  ➢ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
  ➢ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  ➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
  ➢ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.


  Data wprowadzenia: 2018-06-19 1326
  Data upublicznienia: 2018-06-19
  Art. czytany: 352 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet